Gebouwen en Ruïnes

Restanten van gebouwen worden overgenomen door de natuur. Objecten als oude schoorstenen en ovens vormen ideale plekken voor dieren als vleermuizen en uilen.

Ontwikkelingspotentie bouwwerken en ruines:

  • Sterk vervallen objecten/ruïnes (zoals gebouwen en schoorstenen) niet beschermen, maar overgeven aan de natuur (al dan niet i.c.m. treffen maatregelen voor het versterken van de natuurwaarden).
  • Behoud van waardevolle cultuurhistorische objecten, als dan niet in combinatie met toekenning (beperkte) natuurfunctie aan object.
  • Bestaande natuurwaarden in aanwezige bouwwerken in kaart brengen en zo mogelijk behouden/versterken
  • Ontwikkeling van specifieke natuurwaarden zoals schuil-/slaapplaats voor vleermuizen, nest- en slaapgelegenheid uilen en valken, ontwikkeling van specifieke plantensoorten (b.v. muurvaren) en klimplanten en korstmossen op muren.


Aandachtspunten:

  • Cultuurhistorische waarden zijn onvervangbaar; zorgvuldige afweging van mogelijkheden is gewenst.