Home » Gidsmodel » Natuur » Gebouwen en Ruïnes

Gebouwen en Ruïnes

Restanten van gebouwen worden overgenomen door de natuur. Objecten als oude schoorstenen en ovens vormen ideale plekken voor dieren als vleermuizen en uilen.

Ontwikkelingspotentie bouwwerken en ruines:

  • Sterk vervallen objecten/ruïnes (zoals gebouwen en schoorstenen) niet beschermen, maar overgeven aan de natuur (al dan niet i.c.m. treffen maatregelen voor het versterken van de natuurwaarden).
  • Behoud van waardevolle cultuurhistorische objecten, als dan niet in combinatie met toekenning (beperkte) natuurfunctie aan object.
  • Bestaande natuurwaarden in aanwezige bouwwerken in kaart brengen en zo mogelijk behouden/versterken
  • Ontwikkeling van specifieke natuurwaarden zoals schuil-/slaapplaats voor vleermuizen, nest- en slaapgelegenheid uilen en valken, ontwikkeling van specifieke plantensoorten (b.v. muurvaren) en klimplanten en korstmossen op muren.


Aandachtspunten:

  • Cultuurhistorische waarden zijn onvervangbaar; zorgvuldige afweging van mogelijkheden is gewenst.