Randen en taluds

Randen kunnen ontwikkeld worden tot groene zones die het HWVT kunnen afschermen.

Ontwikkelingspotentie randen en taluds:

  • Aanbrengen of soms juist verwijderen van beplantingen op taluds voor afscherming storende functies in omgeving, of juist voor het creëren van zichtrelaties met het landschap (zichtlijnen, weidse zichten op uiterwaarden en/of rivier).

Aandachtspunten:

  • Behoud van waardevolle bomen en beplantingen en terreindelen met bijzondere natuurwaarde.
  • Toepassing inheemse beplanting heeft de voorkeur (voorkomen verspreiding exoten in natuur).
  • Minimaliseren van inrichting en gebruik dat een verstorende invloed kan hebben op het landschap.