Verhard terrein hoogwatervrij

Oude verharde vlakken kunnen opengebroken worden, hierdoor ontstaan schrale beschutte plekken waar unieke flora en fauna zich kan vestigen.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - verhard:

  • Behoud waardevollen/beschermde plantensoorten die kiemen in gaten en scheuren in verharding.
  • Verharding/hardsubstraat breken ter bevordering van vestiging van (zeldzame) planten- en diersoorten (zoals amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren).
  • Puin- van gebouwen laten liggen voor vestiging planten- en diersoorten.
  • Verhardingsvlakken kunnen gebruikt worden door koelbloedige dieren als warmtebron.