Randen en taluds

Randen kunnen ontwikkeld worden tot groene zones die het HWVT kunnen afschermen.

Ontwikkelingspotentie randen en taluds:

  • Behoud van karakteristieke en waardevolle beplanting
  • Zoveel mogelijk behoud van overige aanwezige beplantingen
  • Behouden/creëren van groene overgangszone tussen hart terrein en landschap voor beperking negatieve visuele effecten van recreatieve functies op de omgeving.
  • Creëren van zichtlijnen/uitzicht over de uiterwaarden/het landschap vanaf HWVT

 

Aandachtspunten:

  • Geen toegankelijkheid voor recreanten (rustgebied voor fauna)