Uiterwaarden

Plekken zoals oude kleiwinputten kunnen overgenomen worden door de natuur. Door de ligging in de uiterwaarden vormen deze dynamische poelen unieke natuurontwikkellocaties.

Ontwikkelingspotentie uiterwaarden met relicten:

  • Actieve winning van klei in uiterwaarden op basis van bestaande vergunningen.
  • Kleiwinputten die niet meer in gebruik zijn kunnen worden ontwikkeld voor natuur en landschap (b.v. zachthoutooibos).
  • Door de industrie niet gebruikte delen van uiterwaarden inrichten voor landbouw, natuur, recreatie.