Onderstaande tool (click op de figuur om te openen) is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en practische keuzes. Er kunnen verkeerde inschattingen gemaakt zijn, of informatie waarop de app is gebaseerd kan zijn veranderd of kan onjuist zijn geweest. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleen: dit is een overzichtgevend, discussie bevorderend instrument. Onderbouwing van keuzes en inhoud is hier te vinden.