Gebouwen en Ruïnes

Oude fabriekspanden kunnen worden verbouwd tot woningen of ateliers.

Ontwikkelingspotentie bouwwerken en ruines:

  • Karakteristieke bouwwerken transformeren naar kleinschalige woningen en/of bedrijfspanden.
  • Mogelijke vormen wonen: vrijstaande woningen, wonen in groter bouwwerk, tiny houses.
  • Mogelijke functies werken: kleinschalig werken zoals ateliers, horeca, B&B, etc.
  • Behoud/renovatie/transformatie van ruïnes/relicten voor bijzondere functies en als identiteitsdrager, beeldbepalend element, herkenningspunt (verwijzing naar historie).

Aandachtspunten:

  • Alle bebouwing dient hoogwatervrij te zijn.
  • Clustering van bebouwing heeft voorkeur boven spreiding over het terrein ('no regret' indien in de toekomst afgraving van delen terrein voor rivierafvoer nodig blijkt).