Wonen en Werken

Ontwikkeling van hoogwatervrij terrein tot gebied voor kleinschalig wonen en werken in een groene omgeving.

Voormalige steenfabriek Plasserwaard Bron:http://www.braaksma-roos.nl

Uitgangspunten voor ontwikkeling:

 • Aanwezige objecten zo mogelijk transformeren t.b.v. wonen en werken
 • De woontypologie is nadrukkelijk anders dan een woonwijk of -buurt in een stad of dorp
 • Benutten van bijzondere landschappelijke ligging nabij rivier/in uiterwaard
 • Behoud van een substantieel deel van het terrein als groene buitenruimte met functies zoals natuur en landschap
 • Zorgvuldige inpassing nieuwe functies in het terrein en het uiterwaardenlandschap
 • Minimaliseren negatieve invloeden op landschap en natuur (verkeer, verlichting, geluid/lawaai, etc.)
 • Behoud/bescherming van waardevolle en/of karakteristiek objecten
 • Beleving historie, natuur en landschap
 • Vanuit woon- en werkeenheden zicht op en verbinding met het landschap/de rivier
 • Ontwikkeling functies zoals woonruimtes, horeca voorziening, B&B, ateliers
 • Benutting mogelijkheden voor opwekken duurzame energie
 • Aandacht voor duurzaam bouwen en duurzaam materiaalgebruik

Voorbeelduitwerking

Voorbeelduitwerking Wonen en werken:

Bij de ontwikkelingsrichting 'Wonen en werken' zijn diverse invullingen mogelijk. In deze voorbeelduitwerking worden de bestaande fabrieksgebouwen zoveel mogelijk behouden en omgevormd tot woonruimtes en ateliers.