Recreatie

Ontwikkeling van hoogwatervrij terrein tot gebied met recreatiewaarden, in verbinding met de historie van het terrein en het landschap en de natuur van uiterwaarden en rivier.

Heldensche Steenfabriek Bron:https://www.janssenbo.nl/node/27

Uitgangspunten voor ontwikkeling:

  • Extensieve recreatie gericht op beleving historie, natuur en landschap.
  • Aanwezige karakteristieke/historische objecten zo mogelijk transformeren of herbestemmen t.b.v. kleinschalige recreatie.
  • Benutten van bijzondere landschappelijke ligging nabij rivier/in uiterwaard.
  • Aansluiten op recreatieve routenetwerken in omgeving.
  • Behoud van een substantieel deel van het terrein als groene buitenruimte met functies zoals natuur en landschap.
  • Zorgvuldige inpassing nieuwe functies in het terrein en het uiterwaardenlandschap.
  • Minimaliseren negatieve invloeden op landschap en natuur (verkeer, verlichting, geluid/lawaai, etc.).

Voorbeelduitwerking

Voorbeelduitwerking Recreatie

Bij de ontwikkelingsrichting 'Recreatie' zijn diverse invullingen mogelijk. In deze voorbeelduitwerking wordt op het hoogwatervrijterrein een camping aangelegd met tentenvelden en recreatiewoningen en doen bestaande objecten dienst als receptie, opslag, café, snackbar ed.