Onverhard terrein hoogwatervrij

Het Onverharde terrein kan zich vrij ontwikkelen tot bosgebieden of schraal (stroomdal-)grasland.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - onverhard:

  • Ontwikkeling hardhoutooibos op hogere terreindelen en (mogelijk) zachthoutooibos op lagere (overstromende) terreindelen (b.v. door verwijdering beschermende kades)
  •  Ontwikkeling stroomdalgrasland of zandige terreindelen nabij de rivier.