Verhard terrein hoogwatervrij

Verhardingsvlakken kunnen behouden blijven en gebruikt worden voor opslag en of transport.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - verhard:

  • Verharde terreindelen optimaal benutten voor industriefunctie (opslag, laden/lossen, parkeren, ontsluiting, etc.