Randen en taluds

De randen vormen plekken waar unieke natuurwaarden zich kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelingspotentie randen en taluds:

  • Benutten gradient voor ontwikkeling specifieke natuurwaarden (eventueel verflauwen voor verlenging gradient)