Serious Game

Tijdens dit project is door 4e jaars studenten van Land en Watermanagement een spel ontworpen om belanghebbenden danwel geïnteresseerden of studenten inzicht te geven in de rollen, positie en belangen van de partijen die op een hoogwatervrij terrein een rol spelen. Dit is uitgewerkt voor het terrein 'Koppenwaard'. De verschillende onderdelen van dit spel zijn te downloaden, en kunnen natuurlijk ook meer algemeen of voor andere terreinen geschikt worden gemaakt.