Onverhard terrein hoogwatervrij

Onverharde terreinen kunnen worden omgevormd tot tuinen/boomgaarden of moestuinen.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - onverhard:

  • Extensief gebruik i.r.t. woon/werkfuncties; speelweide/natuurspelen, hobbymatig houden van dieren (b.v. schapen), etc.
  • Opwekken eigen duurzame energie; opstellen zonnepanelen.
  • Aanleg wandelpaden voor rondwandeling op terrein.
  • Aanleg groene terreinaankleding zoals bos (inheems), wei- en hooiland.

Aandachtspunten:

  • Beperken intensieve activiteiten in deze zone als overgang naar natuurlijke/agrarische uiterwaarden en rivier.
  • Behoud van waardevolle bomen en beplantingen en terreindelen met bijzondere natuurwaarde.
  • Toepassing inheemse beplanting heeft de voorkeur (voorkomen verspreiding exoten in natuur).