Verhard terrein hoogwatervrij

Verharde vlakken kunnen worden herbestemd tot parkeervoorzieningen en toegangswegen.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - verhard:

  • Benutting bestaande verharding voor functies als ontsluiting en interne routing, parkeren, kamperstaplaats, opslag, volleybal- of basketbalveld, etc.
  • Interne recreatieve routing aansluiten op bestaande routing omgeving.
  • Eventueel verwijderen van onbenutte verharding t.b.v. recreatieve functies (zie onverhard vlak).

Aandachtspunten:

  • Zoveel mogelijk benutting functionaliteit van reeds verharde terreindelen (duurzamer en behoud karakter).