Onverhard terrein hoogwatervrij

Onverhard terrein kan ingezet worden voor nieuwe functies zoals kamperen of sport.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - onverhard:

  • Benutting onverharde terreindelen voor kamperen, trekkershutten, manifestatieveld, speelplaats, natuur, etc.
  • Behoud van karakteristieke en waardevolle beplanting.
  • Zoveel mogelijk behoud van overige aanwezige beplantingen.
  • Behouden/creëren van groene overgangszone tussen hart terrein en landschap voor beperking negatieve visuele effecten van recreatieve functies op de omgeving.
  • Creëren van zichtlijnen/uitzicht over de uiterwaarden/het landschap vanaf HWVT.

Aandachtspunten:

  • Geen toegankelijkheid voor recreanten in gebiedsdelen met bijzondere natuurwaarde / overweeg instellen randen als rustgebied voor fauna.