Onverhard terrein hoogwatervrij

Onverharde vlakken kunnen herbestemd worden tot natuur en landschap of voor de productie van duurzame energie.

Ontwikkelingspotentie verhoogd vlak - onverhard:

  • Onbenut deel hoogwatervrij terrein tijdelijk of permanent inzetten/ontwikkelen voor duurzame energie (zonnepanelen geen windmolens) of natuur (hardhoutooibos).

Aandachtspunten:

  • Zorgvuldige inpassing nieuwe functies in het terrein.
  • Minimaliseren negatieve invloeden op landschap en natuur (verkeer, verlichting, geluid/lawaai, etc.).