Gebouwen en Ruïness

Bebouwing kan worden omgebouwd tot ruimtes voor bijv. horeca of receptie.

Ontwikkelingspotentie bouwwerken en ruines:

  • Aanwezige karakteristieke/historische objecten zo mogelijk transformeren of herbestemmen t.b.v. kleinschalige recreatie
  • Transformatie/hergebruik bestaande gebouwen tot kleinschalige recreatiefuncties
  • Behoud vervallen historische objecten voor beleving cultuurhistorie
  • Beperkt toevoegen van gebouwde recreatieve objecten (b.v. uitkijktoren, sanitaire voorzieningen, horeca)
  • Benutten mogelijkheid voor seizoensgebonden gebruik (b.v. door plaatsing tijdelijke voorzieningen)

 

Aandachtspunten:

  • Alle bebouwing dient hoogwatervrij te zijn
  • Clustering van bebouwing heeft voorkeur boven spreiding over het terrein ('no regret' indien in de toekomst afgraving van delen terrein voor rivierafvoer nodig blijkt)
  • Alleen recreatieve functies met minimale negatieve impact op natuur en landschap
  • Geen intensieve en grootschalige vormen van recreatie met sterk verkeersaantrekkende werking
  • Aandacht voor veiligheid bezoekers bij historische bebouwing, ruïnes, oude verhardingen en rivieroever