Uiterwaarden

Plekken zoals oude kleiwinputten kunnen overgenomen worden door de natuur. Door de ligging in de uiterwaarden vormen deze dynamische poelen unieke natuurontwikkellocaties.

Ontwikkelingspotentie uiterwaarden met relicten:

  • Ontwikkeling zachthoutooibos op hogere delen in uiterwaarden en rondom kleiwinputten overstromende) terreindelen (b.v. door verwijdering beschermende kades)