Rivieroever

De rivieroever kan ontwikkeld worden voor verschillende vormen van recreatie zoals zwemmen of als aanlegvoorziening voor boten.

Ontwikkelingspotentie rivieroever:

  • Benutten uitzicht over de rivier (b.v. Kleinschalige horeca met terras, speelvoorzieningen).
  • Mogelijk aanleg van recreatieve voorzieningen zoals een haventje of aanlegsteiger, zitgelegenheid, uitzichtplatform of -toren, etc.
  • Toegankelijk maken door aanleg fiets-/wandelpad(en);
  • Mogelijk realiseren veerpont naar overzijde rivier.

Aandachtspunten:

  • Rivieroever openbaar houden (niet privatiseren).
  • Beperkte toegankelijkheid rivier en kribben i.v.m. veiligheid.
  • Zwemstrandjes rivier alleen bij ligging aan nevengeul; maatregelen treffen voor veiligheid.