Uiterwaarden

Uiterwaarden kunnen ingezet worden voor wandel/fietspaden.

Ontwikkelingspotentie uiterwaarden met relicten:

  • Aanleggen van fiets- en wandelroutes door de uiterwaarden (fietsen, wandelen).
  • Kleiwinputten en relicten baksteenfabricage opnemen in recreatieve routing.

Aandachtspunten:

  • Geen toegankelijkheid voor recreanten in gebiedsdelen met bijzondere natuurwaarde.
  • Periodieke overstroming noodzaakt een hoogwaardige inrichting die hier mee om kan gaan.