Gebouwen en Ruïnes

Gebouwen behouden hun functie of worden gemoderniseerd.

Ontwikkelingspotentie bouwwerken en ruines:

  • Aanwezige bebouwing optimaal benutten.
  • Herontwikkeling bebouwing t.b.v. industriefuncties is mogelijk.

Aandachtspunten:

  • Negatieve invloeden op omgeving minimaliseren (geluid, geur, licht, depostie stoffen)