Rivieroever

Rivieroevers kunnen ontwikkeld worden tot aanlegplaatsen, terrassen of zwemplaatsen.

Ontwikkelingspotentie rivieroever:

  • Mogelijk versterking van de relatie met het water door toegankelijk maken van de rivieroever, b.v. door aanleg van kleinschalige voorzieningen ter, zoals trappen, aanlegsteigers, vlonderpaden.

Aandachtspunten:

  • Bij voorkeur openbaar houden van de rivieroever (niet uitgeven) als reservering voor natuur- en recreatiedoeleinden.